Obchodní podmínky

Platební podmínky: platba při převzetí zboží (není-li stanoveno jinak).

Faktury: jsou zasílány převážně v elektronické podobě. Na každé faktuře je uvedeno klientské číslo.
 
Dodací lhůty: na HPL, kompaktní desky a další materiály, jsou sdělené dle informace před objednávkou. Tyto lhůty jsou pouze orientační, firma Ing. Petr Německý neručí za časová plnění třetích stran.

Protitah: zajišťuje nezkroucení lepeného dílce. Neřeší se zde design ani povrch! Pokud je zapotřebí druhou stranu (rubovou) řešit i z pohledu designu či povrchu, pak je zde nutné použít jiný materiál než materiál označený jako „protitah“.  

Důležité: Objednávka zboží je závazná! Vzhledem k povaze zboží, kdy se jedná mnohdy o unikátní objednávkové zboží je odpovědnost výhradně na objednavateli. Svou písemnou objednávkou se zavazuje objednané zboží odebrat. Pokud si objednavatel zboží objedná a následně si jej od přepravce nepřevezme (z jiných než reklamačních důvodů - poškození), zboží odváží přepravce zpět na sklad. Po objednavateli následně bude požadována jak platba za zboží, tak za dopravu (ze skladu přepravce a zpět). 

Objednávky:  preferujeme pomocí formuláře z webových stránek - www.laminatyprotruhlare.cz. Tento formulář se nachází vždy pod danou skupinou zboži - "Kontaktní a objednávkový formulář". Omezí se tím chybovost a zrychlí komunikace. Telefonické objednávky jsou možné, avšak případné nesrovnalosti v takto objednaném zboží, jsou vždy k tíži objednavatele. 

Převzetí zboží od přepravce: Před samotným příjmem a rozbalením zásilky, poznamená příjemce do přepravního listu stav obalu zásilky ("Obal OK", "Obal poškozený"). Následně je řidič povinen umožnit kontrolu zásilky (rozbalit a zkontrolovat její obsah). V případě, že je zásilka v pořádku, potvrdí příjemce její převzetí do přepravního listu.

Pokud zásilka v pořádku není, uvede příjemce do přepravního listu rozsah jejího poškození,může ji převzít nebo odmítnout její převzetí. Příjemce však musí vždy zaznamenat na přepravní list přepravce své výhrady! 

Až po těchto krocích probíhá platba za zásilku (v případě platby dobírkou). 

Pozn. Tento režim se dlouhodobě ukazuje jako nejvhodnější pro řešení případných reklamací při poškození zboží.

Reklamace: Pokud zákazník zjistí při převzetí, že je zboží poškozené, sepíše reklamační zápis, který si nechá potvrdit řidičem. Tento zápis zašle e-mailem dodavateli (fa Ing. Petr Německý). Doporučuji poškození dobře popsat a pokud možno nafotit. Zjednoduší a urychlí se tím reklamační řízení. Zboží převzít klient nemusí. I v případě že si klient poškozené zboží nechá a zpracuje jej, prosím o zaslání reklamačního zápisu (podepsaného řidičem) a fotodokumentace poškození. Na základě těchto dokumentů je možné zahájit reklamační řízení. Pokud zjistí klient později že zásilka vykazuje skryté poškození, či jiné nesrovnalosti, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli (fa Ing. Petr Německý) e-mailem a telefonicky nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky! Firma Ing. Petr Německý má pak lhůtu 1 pracovní den na oznámení této skutečnosti přepravci,  dodavateli, výrobci dle druhu vady či poškození (výrobní, mechanické). Pak lze zahájit reklamační řízení. 

Ing. Petr Německý

V Praze 1.1. 2010

 

 

Objednávkový formulář