Kompaktní desky pro interiér - technické info.

Zvýšenou pozornost je zapotřebí věnovat následujícím oblastem:           

Manipulace: Vždy na plocho, ve dvou lidech. Nenechávat v průběhu manipulace na přímém slunci!         

Skladování: Nejlépe na plocho. Vrchní desku vždy zatížit (nejlépe DTD deskou). Skladovat v teplotě: 10 - 25st. C v suchém prostoru (max. relativní vlhkost: 60 %). Při skladování delším jak 2 týdny je vhodné palety s kompakty zakrýt igelitovou folií.            

Řezání: Použít trapézový zub s negativním sklonem. U formátovací pily je optimální výška vrcholu zubu pilového kotouče v rozmezí: 10 - 15 mm od plochy desky. U ruční přenosné pily je optimální výška vrcholu zubu pilového kotouče pod deskou v rozmezí: 3 - 5 mm. U řezání je zapotřebí zabránit kmitům materiálu. U formátovací pily je nutné přitlačit materiál ke stolu pily, u přenosné je nutné použít pravítko. U vniřrních rohů se vyždy vyhnout ostrým úhlům - hrozí křehký lom! Rohy tedy vždy vyfrézovat (minimum: R 5 mm). Rozpisy optimálních řezných rychlostí naleznete v originálních přílohách.

Frézování (vrtání): Vždy použít podkladový materiál (ochrana proti vyštípnutí na rubové straně). Pokud vrtáte " v ruce", pak vrtejte v pomalých rychlostech a po malých úběrech (cca 2 - 3 mm). Často vrtáky očišťujte od nánosu pryskyřice. Materiál (pryskyřice) se zahřívá a zvyšuje v řezu svou houževnatost! Informace o vhodných frézovacích nástrojích naleznete v originálních přílohách. 

Upevnění: Vruty (nebo nýty) s "volným" dotažením a vůlí v otvoru. Lepení k podkladu na vysoce pevné, přitom trvale plastické MSP. Aplikace kompaktní desky musí být realizována vždy tak, aby byl desce trvale umožněn přístup ke stejné kvalitě vzduchu (teplota, vlhkost) z obou dvou ploch. 

Kompaktní desky jsou vyráběné dle normy EN 438: plošným lisováním ve stacionárních lisech za vysoké teploty a tlaku. Již z principu technologie výroby jsou vyrobené kompaktní desky rovné. Jakékoli zakřivení a případné deformace kompaktních desek vznikají z nedodržení výrobcem předepsaných technologických podmínek a závazných norem.

Níže pod textem naleznete originální soubory (ke stažení) od vybraných výrobců. Zde je velice podrobně popsaná a graficky zobrazená problematika manipulace, zpracování a použití kompaktních desek.

 

Objednávkový formulář